Loading...

Kwok Ping

Office Location

Location Address Tel Fax
Office 240, Jalan Batu Unjur 7, Bayu Perdana, 41200 Klang, Selangor. +603 3323 5555 +603 3323 3888
Counter Bayu Perdana, Klang 03 - 3318 9516|012 - 318 9696
Counter Klang Sentral Terminal Counter no.30A 03-3341 9515
Counter Shah Alam Terminal, Sek 17 Counter no.14 03-5542 9881
Counter Larkin Terminal Counter no.46 07-224 7868
Counter Larkin Terminal ; SAM 016-733 7391
Counter Skudai Counter no.35A 07-556 8990
Counter Skudai ; SAM 016-733 7391
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.