Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

WTS Travel

Office Location

Location Address Tel Fax
Bukit Timah Plaza-HQ 1 Jalan Anak Bukit, #B1-59, Bukit Timah Plaza, Singapore 588 996. (65) 6467 8558 (65) 6468 7677
Bukit Panjang Plaza 1 Jelebu Road,#04-06, Bukit Panjang Plaza, Singapore 677 743. (65) 6764 8558 (65) 6764 7557
Hotel Grand Central #02-03 Hotel Grand Central (Orchard), Singapore 229617. (65) 6735 8558 (65) 6735 7677
Choa Chu Kang Lot 1 21 Choa Chu Kang Ave 4, #04-14, Lot One, Singapore 689812. (65) 6346 8558 (65) 6892-8151
Tampines 1 10, Tampines Central 1 #04-16, Tampines 1, Singapore 529536. (65) 6587 8558 (65) 6782 8974
ITE College West (CCK) ITE-WTS Travel Resource Centre, ITE College West, 1 Choa Chu Kang Grove, #2202 Singapore 688236. (65) 6512 4555 (65) 6760 7377
Ang Mo Kio No. 861, Ang Mo Kio Ave 10, Teck Ghee Community Club, #01-02 Singapore 569734. (65) 6452 2262 (65) 6452 3303
Causeway Point 1 Woodlands Square, #05-19 Singapore738099. (65) 6893 8558 (65) 6893 7667
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.