Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Bus Service from Singapore to Ipoh

Travelling by bus has become such a breeze these days when you don’t have to physically go out to the counter. Instead you can just purchase them online at the comfort of your own home and that’s it. Making travel plans to places like Ipoh, Perak in Malaysia feels painless when you have a platform like Easybook to sort it out for you. After being listed by various reputable platforms into their must-visit list, the only thing you need to do now is simply book a bus from Singapore to Ipoh with Easybook to join in the fun.

Singapore to Ipoh Bus Operators

Some of the operators that are actively offering express bus from Singapore to Ipoh are Sri Maju, Lapan Lapan Travel, Starmart Express, The One Travel & Tours, Seasons Express and Qistna Express. The pick-up points available in Singapore include Golden Mile Complex (The One Travel & Tours, Sri Maju Group), Park Royal Hotel @ Kitchener Road (Lapan Lapan Travel), Boon Lay (Starmart Express), Little India (Qistna Express) and others. Upon reaching the capital city of Perak, passengers boarding the bus to Ipoh will most likely be dropped off at Jalan Bendahara (Lapan Lapan Travel, Sri Maju Group) or Terminal Amanjaya (Grassland Singapore, Starmart Express, The One Travel & Tours).

So why would you want to use the Easybook website and app to travel from Singapore to Ipoh by bus? The most obvious one would be the ability to eliminate the trouble of spending unnecessary time travelling to a coach counter in order to purchase the bus tickets. Then you would have to possibly queue up for that or just to collect the physical tickets. Also, you would not know if the seats are still available when you are standing in queue. Why go through that trouble when you can do it at your own time and place, as well as still being able to choose your preferred seating, then keeping record of your own transactions for future reference? Booking a bus from Singapore to Ipoh has never been easier with Easybook at your convenience either on your laptop or smartphones.

Bus Schedules & Ticket Price

It is approximately 562 km of distance from Singapore to Ipoh, so that calculates up to at least 7 to 8 hours of travelling time depending on the road traffic at that particular hour for the express bus to Ipoh that you have purchased. Depending on your choice of coach operator, the fare for bus from Singapore to Ipoh ranges from SDG38 to SGD52, with possible price hike during festive seasons to as high as SGD100. The best thing to do is to always book your tickets as early as possible through the largest land, sea, travel and tour booking website in Southeast Asia – Easybook.com of course.

Instead of going through airport transfers or keeping awake behind the steering wheels for hours, choose the smarter option to ride with the bus from Singapore to Ipoh. That way, you will have an enjoyable journey to your destination with all the affordable bus services available. All you have to do is just sit back and enjoy a pleasant ride that is safe for you and your family in order to feel energized upon arriving at your stop.

What To Do in Ipoh

What can one do in Ipoh? Plenty. There is a reason the capital city of Ipoh has been mentioned numerous times by large travel recommendation platforms. This mid-sized city between Kuala Lumpur and Penang is a quaint place to visit. Besides being known for its ayam tauge (chicken and beansprouts) and white coffee, the city has restored old shophouses to becoming cool spots forcafes, barbershop, antiques and accommodations. Ipoh’s charm has definitely been lifted over the years, even being recognized as a famous street art spot for mural paintings that appears at different corners in the city over its period buildings and heritage structures.

While Ipoh is reviving its city’s charisma in Kong Heng Square with the old and new, we must not forget its original and humbling appeal from the prehistoric site of Gua Tambun Cave Paintings to the iconic Ipoh Railway Station that is also been called “Taj Mahal of Ipoh.” Other well-known sites worth visiting are Scottish deserted mansion Kellie’s Castle in Batu Gajah, Gua Tempurung in Gopeng, Ipoh’s first water theme park The Lost World of Tambun, Gunung Lang Recreational Park at Jalan Tunku Abdul Rahman, and Kinta River Front Walk, just to name a few.

One of the most well-known factors that make Ipoh so charming is its spiritual sites that are more than a century old. One of the most famous and supposedly the largest cave temples in Malaysia, Sam Poh Tong is located at Gunung Rapat which is just 5km South of Ipoh. Other sites of worship for different faiths include Paloh Ku Miao in Kampung Paloh, Perak Tong at Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kek Lok Tong Cave Temple at Gunung Rapat and Kwan Yin Tong Temple at Gunung Rapat as well.You are guaranteed to feel rejuvenated after visiting the temples that makes the bus from Singapore to Ipoh journey worthwhile.

With a mix of the old and new for everyone in the family to experience, Ipoh has rightfully made its name as one of the most exciting cities in Asia.When you’re in Ipoh, make sure you have allocated a few days to explore the city as it offers endless charms. Even the hotels are worth mentioning as they were built with charming and sophisticated design namely Container Hotel, M Boutique Hotel, The Happy 8 and Sekeping Kong Heng. You can choose to either walk around Ipoh city, hop on the convenience of a city bus or even rent a car from Easybook after you have arrived with your choice of bus to Ipoh.

Ipoh generally isn’t very expensive, so it is the perfect getaway for you and your family. It is so easy to book a bus from Singapore to Ipoh these days, so there is no reason why you cannot start planning a trip there now with Easybook right at the palm of your hand.

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.