Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Bus Terminals

Melaka Sentral Bus Terminal

Melaka Sentral Bus TerminalMelaka is famously known as “The Historic State” of Malaysia, which is located with an approximately 2 hour’s drive from the bustling national capital of Kuala Lumpur. After it has received the UNESCO World Heritage Site recognition in 2008, the state became more popular by attracting even more people to visit Melaka. This helped increase the number of visitors who are travelling in and out of the state by to the state’s largest bus terminal Melaka Sentral. The station situated between Lebuh AMJ (Jalan Tun Abdul Razak) and Jalan Panglima Awang was open to public on 14th May 2004 across 46.6 hectares of land. These days, you can be anywhere in the world to book your Melaka Sentral bus ticket booking within minutes through a few simple steps on Easybook without having to queue up at the station.

Melaka Sentral was built based on the Kuala Lumpur International Airport design and has been offering a large bus services since it was launched. There are no train services in Malacca, so the express bus is the best way to get to the bus station. Otherwise, you can also grab a taxi to the terminal, but it would cost you more depending on where your location.

Melaka Central Bus Operators & Routes

Besides having the convenient to travel from Melaka Sentral to Jonker Street with the city bus, you can find state, domestic and express bus services within Malaysia and Singapore operating from the terminal. Express buses operating at Melaka Sentral include 707 Inc, Delima Express, Coach Centre, Malacca Singapore Express, Sri Maju Group, KKKL, The One Travel & Tours, Transnasional, Konsortium Bas Express, Billion Stars, Cepat & Cekap Express and many more. You can also find direct routes for coaches between Kuala Lumpur International Airport (KLIA) to Melaka as most travellers do not have flight access to Melaka, so the bus is the best way

Below are a couple of travel suggestions with bus operators for you to consider:

Melaka Sentral to TBS- Delima Express, Express Kesatuan, KKKL Express, Mayang Sari, Starmart Express & Transnasional

Melaka Sentral to Seremban- Express Kesatuan, SE Super Ekspres & Sri Maju Group

Melaka Sentral to Larkin Sentral Bus Terminal- Causeway Link, Delima Express, KKKL Express, Mayang Sari, S&S International (M) Express & Starmart Express

Melaka Sentral to Sungai Nibong, Penang- KKKL Express, KPB Express (Melaka), Mayang Sari & Transnasional

Melaka Sentral to Ipoh Amanjaya, Perak- Cepat & Cekap Express, Express Kesatuan, KPB Express (Melaka), Sri Maju Group, Starmart Express & Transnasional

Melaka Sentral to Alor Setar, Kedah- Cepat & Cekap Express, Sri Maju Group & Transnasional

Melaka Sentral to Woodlands, Singapore- 707-Inc, Delima Express & Starmart Express

Log on to our website and find out which operators that provides services to your preferred destination, the schedule and ticket prices.

Things to Do at Melaka Sentral & Malacca

Upon arriving at Melaka Sentral, you do not have to worry about what to do in your spare time while waiting to board or after alighting your coach. The terminal has a lot of useful amenities such as the ATM machines, car rental reservation desks, Wi-Fi, shopping outlets, taxi terminals, fast food joints, restaurants and more. You can also find some activities that take place at the station itself from time to time. The station is located near Tesco grocery retail building, as well as a 24-hour indoor wet market called Baazar Melaka Sentral next to it. This makes it very convenient for travellers and local folks to get things done when they are around Melaka Sentral.

Melaka is more than just the historical buildings. Let’s find out the things you can do while you are in Melaka.

1.Weekend night market:

You cannot go to Melaka without going Jonker Street for the amazing choices of food. The two most famous things to get here are the chicken rice balls and durian cendols, but this famous street turn night market has a lot more to offer. With things like deep fried ice-cream, Jonker quail eggs, liquid nitrogen Korean snacks or watermelon drink, you may need to book a hotel to stay a few days just to try them all!

2.Museums:

There are numerous museum spots to check out, hence it is dubbed “The Historic State” of Malaysia. Visit the Baba & Nyonya House Museum and learn about the history of these ethnic Chinese-Malays who are also called the Peranakan living in Melaka. There’s the Melaka Maritime Museum, which is a replica of a Portuguese ship that sank when it was on its way back to Portugal located 10 minutes away from the Dutch Square featuring exhibitions of the porcelain, textile, spices, silk and other treasures. For something light hearted, check out The Shore Toy Museum at The Shore Shopping Gallery that features over 10,000 exhibition toys from all over the world.

3.Theme parks:

Bring the whole family for a fun-filled day out when you visit places like Melaka Wonderland or Water Wonderland Cloudy in Ayer Keroh and A’Famosa Water Theme Park. With all types of rides and slides catered to adults and children, these theme parks will help to cool you down as well as get plenty of laughter with the entire family.

The adventure never stops when you are in Melaka. There are a lot of places for you to get close to nature. Visit the Butterfly Farm for over 200 species of butterflies and approximately 400 insects, say hi to a few good animals at the Melaka Zoo, take it easy at Sungei Udang Recreational Forest, and visit Agropark to visit the orchard and vegetable farms, to name a few. It is going to worth the bus ride into Melaka Sentral.

Getting a Melaka Sentral bus ticket booking is so easy now with Easybook at the comfort of your seat. Whether you are entering or leaving Melaka, we are here to kick start your trips with the wide selection of routes and operators available to meet your demands. You can also download our mobile app to your smartphones so you can order them anytime you want. Check out these step-by-step guide on How To Book Your Bus Tickets to begin creating new memories with Easybook!

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.