Loading...
× ໃຊ້ລະຫັດ TRAVELBUS ເພື່ອຮັບສ່ວນຫຼຸດສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານສູງເຖີງ 28%*ເມື່ອທ່ານຈອງປີ້ຜ່ານແອັບຂອງ Easybook! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

ດີວລ່າສຸດ

ສິດທິພິເສດສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານໃໝ່
October 14, 2020
ສິດທິພິເສດສຳລັບຜູ້ໃຊ້ງານໃໝ່
ຮັບປີ້ລົດໂດຍສານ/ປີ້ເຮື່ອ/ປີ້ລົດໄຟ/ປີ້ຍົນຟີຣ ທີ່ easybook.com
July 01, 2020
ຮັບປີ້ລົດໂດຍສານ/ປີ້ເຮື່ອ/ປີ້ລົດໄຟ/ປີ້ຍົນຟີຣ ທີ່ easybook.com
p ຮັບສ່ວນຫຼຸດປ ີ້ລົດໂດຍສານສູງເຖ ງ 28% ໃນແອັບ Easybook
October 28, 2020
ຮັບສ່ວນຫຼຸດປ ີ້ລົດໂດຍສານສູງເຖ ງ 28% ໃນແອັບ Easybook
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.