Loading...
× ຫຼຸດ 28% off* ສຳລັບປີ້ລົດໂດຍສານທຸກປີ້! ໃຊ້ລະຫັດ: TRAVELBUS ໃນເວລາຊຳລະເງີນ! ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

ນະຄອນ ໂຮຈີມີນ, Vietnam to Nha Trang, Vietnam Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Hanh Cafe 08:00:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 180,000.00
Phuong Nam Express 21:30:00 22:05:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 210,000.00
Tra Lan Vien 20:00:00 22:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 210,000.00
Phúc An Express 19:30:00 22:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 210,000.00
Lien Hung 07:15:00 22:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 240,000.00
Phuong Trang Bus (Futa Bus Lines) 10:30:00 23:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 250,000.00
The Sinh Tourist 07:00:00 21:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 269,000.00
ນະຄອນ ໂຮຈີມີນ, Vietnam to Nha Trang, Vietnam Trip Information
Distance:
1,711 KM
Average Travelling Time:
41h22m
Total Operator Brands:
7
Total Trips:
1273
* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.