Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 Điều kiện áp dụng , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. Điều kiện áp dụng

Hồ Chí Minh, Việt Nam to Nha Trang, Việt Nam Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Hạnh Café 08:00:00 22:00:00 - Wed VND 180,000.00
Trà Lan Viên 20:00:00 22:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 210,000.00
Lien Hung 07:15:00 22:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat VND 240,000.00
Hồ Chí Minh, Việt Nam to Nha Trang, Việt Nam Trip Information
Distance:
1,711 KM
Average Travelling Time:
41h22m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
433
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.