Loading...

Liên Hệ

Singapore

English, Malay, Chinese support opens from (Singapore Time):

+6011 372 74370 (Whatsapp Message only)

9am - 6pm (Monday to Sunday)

Click here to Submit Ticket or Chat with Us

Malaysia

English, Malay, Chinese support opens from (Malaysia Time):

+6011 372 74370 (Whatsapp Message only)

9am - 6pm (Monday to Sunday)

Click here to Submit Ticket or Chat with Us

Indonesia

Hỗ trợ bằng tiếng Anh, Indonesia bắt đầu từ (Giờ Indonesia):

 +62 822 8558 8383 (Whatsapp Message only)

9am - 6pm (Thứ Hai tới Thứ Sáu)

indo@easybook.com

Thái Lan

Hỗ trợ bằng tiếng Anh, Thái bắt đầu từ (Giờ Thái Lan):

 +66 93 632 9322
9am - 6pm (Monday to Sunday / Public Holidays)


thailand@easybook.com

Việt Nam

Hỗ trợ bằng tiếng Anh, Việt bắt đầu từ (Giờ Việt Nam):

+84 28 7304 2288
9am - 6pm (Thứ Hai tới Thứ Sáu)
10am - 5pm (Thứ Bẩy)

vietnam@easybook.com

Myanmar

Hỗ trợ bằng tiếng Anh, Miến Điện bắt đầu từ (Giờ Myanmar):

+95 097947 36563, +95 097829 53478
9am - 6pm (Thứ Hai tới Thứ Sáu)

myanmar@easybook.com

Campuchia

Hỗ trợ bằng tiếng Anh, Khmer bắt đầu từ (Giờ Campuchia):

+855 156 95931, +855 895 55185
9am - 9pm (Thứ Hai tới Thứ Sáu)

cambodia@easybook.com

Lào

Hỗ trợ bằng tiếng Anh, Lào bắt đầu từ (Giờ Lào):

+856 20 5554 8598
9am - 6pm (Thứ Hai tới Thứ Sáu)

laos@easybook.com
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.