Loading...

Tìm kiếm gần đây

Hoạt động tìm kiếm gần đây của bạn

Kết quả tìm kiếm sẽ được cập nhật khi bạn tìm kiếm lại. Sẵn có và giá có thể thay đổi.
(Áp dụng cho xe buýt, phà và xe lửa tại thời điểm này. Chỉ có 5 tìm kiếm gần đây nhất được lưu để người dùng tìm kiếm lại.)

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.