Loading...

Đăng Ký

ĐĂNG KÝ NGƯỜI DÙNG MỚI

Vui lòng điền thông tin cá nhân của bạn dưới đây:
Vui lòng nhập chính xác địa chỉ Email và kiểm tra chắc chắn hộp thư đến không bị đầy, vì chúng tôi sẽ gửi cho bạn hóa đơn hoặc chứng từ mua hàng liên quan
Liên lạc trong trường hợp khẩn cấp
By clicking Register Now, you agree and consent to the processing of your personal data in accordance with the terms of our Privacy Policy.

Bạn có thể làm gì khi là Thành viên?

  • Đặt mua vé mà không cần nhập lại thông tin chi tiết mỗi lần truy cập
  • Cập nhật hồ sơ/mật khẩu.
  • Xem và quản lý toàn bộ giao dịch/đơn hàng trong quá khứ.
  • Kiểm tra số điểm thưởng EasiPoint nhận được.
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.