Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Bến Phà

Bến Phà

With many magnificent beaches and stunning islands around the region of Southeast Asia, numerous ferry services are provided departing from various ferry terminals in each country. Ferries are one of the most efficient ways of sea transportation to connect an island to another. Easybook.com provides ferry trips among Singapore, Malaysia, Thailand and Indonesia islands departing and arriving within many ferry terminals around the region. Direct ferry rides from many ferry terminals are available, and at Easybook.com, a list of ferry terminals is now provided to assist a convenient voyage around sensational islands.

Bên Phà ở Singapore
Bên Phà ở Thái Lan
Bên Phà ở Indonesia
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.