Loading...

Gift Card Products

Find Your Gift Card Products

bus gift card product
Bus Gift Card
VND 100000 - VND 2500000
Up to 5% off
ferry gift card product
Ferry Gift Card
VND 100000 - VND 2500000
Up to 5% off
all products gift card
All Products Gift Card
VND 100000 - VND 2500000
Up to 1% off
* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.