Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

EasiPoint Rewards

EasiPoint Rewards

When You Spend You Earn*
SGD
1.00
10 easiPoint
MYR
3.00
10 easiPoint
THB
25.00
10 easiPoint
Rp
10.000,00
10 easiPoint
USD
0.70
10 easiPoint
VND
16,200.00
10 easiPoint

Redemption Chart

# 4000 easiPoint 7000 easiPoint 12000 easiPoint 20000 easiPoint
SGD 3.80 7.60 15.00 30.00
MYR 11.40 22.80 45.60 91.20
USD 2.66 5.32 10.64 21.28
THB 95.00 190.00 380.00 760.00
Rp 38.000,00 76.000,00 152.000,00 304.000,00
VND 62,000.00 123,000.00 243,000.00 486,000.00
KHR 0.00 0.00 0.00 0.00

Example of how you can redeem your easiPoint to save money:

Earn easiPoint
  • Step 1 - Book a SGD 40.00 coach ticket
  • Step 2 - Receive 400 easiPoint
  • Step 3 - Save them
Redeem easiPoint
  • Step 1 - Book a SGD 20.00 coach ticket
  • Step 2 - Redeem 4000 easiPoint, worth SGD 3.80
  • Step 3 - Pay only SGD 16.20 for the coach ticket

You'll just need to register as easybook's member via our registration page, make a booking and your easiPoint will be automatically assigned to your account from your very first booking.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.