Loading...

About Sonphat

Về Sơn Phát

  1. Sơn Phát là ai?

    Công ty cổ phần tư vấn và chuyển giao công nghệ Sơn Phát được thành lập năm 2017, có trụ sở chính tại Thái Nguyên, Việt Nam.

    Là đơn vị tiên phong trong cung cấp hệ thống công nghệ thông tin cho ngành vận tải hành khách tại Việt Nam. Sơn Phát có mức tăng trưởng cao, tập trung cung cấp dịch vụ cho các nhà xe và bến xe. Là đối tác thực hiện quá trình hiện đại hoá và cung cấp hệ thống công nghệ thông tin cho Tổng cục đường bộ Việt Nam.

  2. Lĩnh vực kinh doanh

    Cung cấp và tư vấn phát triển phần mềm bến xe, cổng ra vào tự động, phần mềm sinh hoá đơn và kết nối Thuế, đơn vị giải pháp hoá đơn được Tổng cục Thuế Việt Nam chấp nhận.

    Cung cấp dịch vụ cho hơn 600 doanh nghiệp vận tải và gần 500 bến xe trên cả nước.

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.