Loading...
Chuyến đi hoàn hảo

Bus Terminals

Bus Terminals

In every states of Malaysia, there are sure to be strategic pick-up and drop-off points for the convenience of passengers and driver. Henceforth, bus terminals serve the best option for passengers to alight from and to disembark at. Heaps of express buses all over Peninsular Malaysia serve the bus routes within various states, where the respective bus terminals within that particular state serve as the pick-up/drop-off points. Heaps of passengers also prefers to disembark at the bus terminals, as from there it would be lots more convenient to get on to you final destination via cab, public bas, LRT, MRT & Commuter (in KL) or your family / friends coming to pick you up from the bus terminal. Therefore in Easybook.com, we list down for you all the well-known bus terminals within the respective states for the travel knowledge of all passengers coming from near and far.

Bus Terminals in:

* Chỉ có 0.01% chuyến đi có giá cao hơn giá tại quầy. ** Chỉ áp dụng cho các giao dịch không dùng mã giảm giá và các chuyến được cung cấp bởi một số công ty nhất định. *** Chỉ áp dụng cho một số tuyến nhất định, giá ghi trên vé là giá đã giảm (thấp hơn so với giá tại quầy). * Hình ảnh xe chỉ để tham khảo. * Thời lượng chuyến đi chỉ mang giá trị ước tính.