Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້ , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. ເງື່ອນໄຂເປັນໄປຕາມທີກຳນົດໄວ້

Bus Terminals

About Putrajaya Sentral Bus Station

Putrajaya Sentral Bus Terminal

Named after Malaysia’s first prime minister Tunku Abdul Rahman Putra, Putrajaya was built to avoid the national capital of Kuala Lumpur from being overcrowded. This third Federal Territory of the country was planned to be the federal administrative centre for Malaysia which was shifted in 1999. Putrajaya is most known as a part of the special economic zone of MSC Malaysia and has been growing ever since. Located 25 KM south of KL, Putrajaya Sentral Bus Terminal has been acting as the main transportation center travelling in and out of the territory. This bus station has been in operation since 2002 and proved to be great for the people around Putrajaya, Cyberjaya, Dengkil and Sepang. Easybook has been allowing your travels to be easier now as you can now book your tickets online with us without having to go through the hassle of queuing up at the counter.

Getting to Putrajaya Sentral Bus Terminal

There are 3 easy ways to get to the terminal with public transportations if you are in the city center vicinity:

The quickest way to get to Putrajaya Sentral is by getting on a KLIA Transit from KL Sentral. This mode of transport will take you to the terminal in just 20 minutes. The train departs every 30 minutes from KL Sentral with the first train departing at 5:33 AM with the last one leaving at 12:03 AM. It will cost you RM14 per way and RM6.30 for children aged 2 to 12 years old.

On a budget? Taking the bus is your best option as it is RM4 per way. All you need to do is take the E1 bus from the back of Mydin supermarket at Jalan Tun Perak, which is located right opposite the enormous Menara Maybank that you would not miss. As with Kuala Lumpur traffic, travel time take from 30 minutes to an hour, so it is best to plan ahead when you are leaving the city center to Putrajaya Sentral Bus Terminal.

The other way is by taxi which should cost you less than RM50. If you are unsure, you can always purchase the coupon tickets that are available easily at KL Sentral as they are already fixed fares. If you decide to book a ride sharing, it could cost you less and again, this really depends on the traffic and when you are getting them.

Bus Routes & Operators Schedule

Travel and explore what the country has to offer when you purchase your bus tickets with Easybook in a few simple steps using this How to Book Bus Ticket guide we have prepared for you. Here are some of the more popular routes and companies that operates from Putrajaya Sentral Bus Terminal.

Putrajaya Sentral Bus Terminal – Kedah: Ekspress Mutiara, Plusliner, Trans MVS Express, Transnasional

Putrajaya Sentral Bus Terminal – Terengganu: Ekspress Mutiara, Perdana Express (Tiara Pesona Sdn Bhd), Queen Express, Transnational

Putrajaya Sentral Bus Terminal – Kelantan: Ekspress Mutiara, Perdana Express (Tiara Pesona Sdn Bhd), Queen Express, Transnational

Putrajaya Sentral Bus Terminal – Penang: Ekspress Mutiara, Plusliner, Trans MVS Express, Transnasional

Putrajaya Sentral Bus Terminal – Perak: Plusliner, Transnasional

For more routes, check them out at Easybook website or download our mobile app for free to your phone in order to book your tickets at your fingertips.

Things To Do At Putrajaya

There have been many events held at Putrajaya from hot air balloon shows to air races. It is busier than it seems to most people. Here are just some of the reasons that you may not have thought of on why you should take a trip down to Putrajaya.

Cruise down Tasik Perdana – This 650-hectare lake is meant to be a cooling system for the city, hence the cruise tours are very popular here at Tasik Perdana. You have a choice of 4 boats to choose from. First is the 65-foot Sightseeing Cruise boat which is air-conditioned that fits 76 people with glass window surrounding you for the best view around you that lasts about 45 minutes. Then there is the Dondang Sayang Perahu available in 4 or 6-seater vessels in the shape of wooden gondolas designed with the traditional Malay aesthetics that is being led by a boatman. This 25-minutes boat ride is definitely the more intimate option. Lastly is the 80-foot Dining Cruise Boat that carries up to 60 people with air-conditioning while you dive into some amazing food for a duration up to two hours. You can even hire this boat for special occasions too!

Ride on at the Equestrian Park – If you are into horses, you need to head over to Taman Ekuestrian Putrajaya (TEP) located in Precinct 5. This location built on a 70-acre are of lush greeneries is the dream for riders. You will be able to find 4 types of facilities just for you. First is the Joyride where you can bring your kids to have a fun time with the horses around the stables or at a cordon area with a handler to guide you. Second is the Stable Tour which you will be able to see how to care for the horses from bathing to feeding them that you can be hands on with. Over at Riding School, you will learn how to ride a horse once you enroll for the lessons where you can choose to sign up for Beginners level, Group lesson or Private lessons. If you have or want to get a horse, Livery helps to keep them at TEP with a certain fee for rent, food and care as well.

Get extreme at Putrajaya Challenge Park – This 30-hectare park at Precinct 5 is also known as Taman Cabaran. There are three main attractions at this park with the first one called Indoor Rock Wall Climbing Complex of 2,100 square feet high. The rock climbing wall reaches 20-meters high which is about 5-storeys. Over at Skate Park and Thrill Park, you would be able to challenge yourself to skateboarding, BMX biking, inline skating, stunt riding and roller blading. Over at the Thrill Park is made for bike riders who goes for the pump track and slope style jump. Mountain bike lovers can go for the Mountain Bike Trail where the mountain is terrain-customised with different grades to suit your preference. Expect to find XC loop, downhill, core trail loop and more!

Those are just a few thrilling reasons for you to visit Putrajaya that you may not have thought of. All you need to do is log on to Easybook to book your bus ticket to Putrajaya Sentral Bus Terminal from wherever you are. Whether you are heading to Melaka for a quick cendol fix, or Penang for that char kuey teow fix, Easybook is always ready to kick start that journey for you. Feel free to download our free mobile app to your smartphones and get booking at the palm of your hand today!

* ລາຄາສູງກວ່າຂາຍທີ່ເຄົາເຕີເລັກນ້ອຍພຽງ 0.01% ເອງ. ** ໃຊ້ໄດ້ສຳລັບການເຮັດທຸລະການໂດຍບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ລະຫັດສ່ວນຫຼຸດ ແລະ ເສັ້ນທາງທີ່ສະເໜີໃຫ້ໂດຍບໍລິສັດບາງບໍລີສັດເທົ່ານັ້ນ. *** ໃຊ້ໄດ້ສະເພາະບາງເສັ້ນທາງເທົ່ານັ້ນ, ສ່ວນຫຼຸດຕ່າງໆໄດ້ລວມໄປທີລາຄາປີ້ຮຽກຮ້ອຍແລ້ວ (ເຊັນລາຄາຕໍ່າກວ່າລາຄາທີຂາຍຢູ່ເຄົາເຕີ). * ພາບລົດເປັນພຽງຮູບເພື່ອໃຊ້ໃນການອ້າງອີງເທົ່ານັ້ນ. * ເວລາການເດີນທາງເປັນພຽງການຄາດຄະເນເທົ່ານັ້ນ.