Loading...

Intercity Coach Bus Schedule

Malacca to Penang First Bus Last Bus Fare
Melaka Sentral to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Malacca to Kedah First Bus Last Bus Fare
Melaka Sentral to Jitra Select Date
Melaka Sentral to Changlun Select Date
Melaka Sentral to Alor Setar Select Date
Malacca to Perlis First Bus Last Bus Fare
Melaka Sentral to Kangar Select Date
Melaka Sentral to Kuala Perlis Select Date
Kuala Lumpur to Penang First Bus Last Bus Fare
Hentian Duta to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Kuala Lumpur to Kedah First Bus Last Bus Fare
Hentian Duta to Pendang Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Pendang Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Sungai Petani Select Date
Hentian Duta to Alor Setar Select Date
Hentian Duta to Gurun Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Gurun Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Alor Setar Select Date
Hentian Duta to Sungai Petani Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kota Sarang Semut Select Date
Hentian Duta to Jitra Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Changlun Select Date
Hentian Duta to Changlun Select Date
Hentian Duta to Guar Chempedak Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Guar Chempedak Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Jitra Select Date
Hentian Duta to Kota Sarang Semut Select Date
Kuala Lumpur to Perlis First Bus Last Bus Fare
Hentian Duta to Kuala Perlis Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kuala Perlis Select Date
Hentian Duta to Kangar Select Date
TBS (Terminal Bersepadu Selatan) to Kangar Select Date
Penang to Malacca First Bus Last Bus Fare
Penang Sentral (Butterworth) to Melaka Sentral Select Date
Chai Leng Park - Caltex to Melaka Sentral Select Date
Penang to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Penang Sentral (Butterworth) to Hentian Duta Select Date
Chai Leng Park - Caltex to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Penang Sentral (Butterworth) to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Chai Leng Park - Caltex to Hentian Duta Select Date
Penang to Selangor First Bus Last Bus Fare
Chai Leng Park - Caltex to Kajang Select Date
Penang Sentral (Butterworth) to Kajang Select Date
Chai Leng Park - Caltex to Terminal Shah Alam Select Date
Penang to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Penang Sentral (Butterworth) to Seremban Select Date
Chai Leng Park - Caltex to Seremban Select Date
Selangor to Penang First Bus Last Bus Fare
Kajang to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Terminal Shah Alam to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Selangor to Kedah First Bus Last Bus Fare
Kajang to Pendang Select Date
Kajang to Sungai Petani Select Date
Terminal Shah Alam to Alor Setar Select Date
Kajang to Alor Setar Select Date
Terminal Shah Alam to Changlun Select Date
Kajang to Changlun Select Date
Kajang to Gurun Select Date
Kajang to Guar Chempedak Select Date
Kajang to Kota Sarang Semut Select Date
Terminal Shah Alam to Jitra Select Date
Kajang to Jitra Select Date
Selangor to Perlis First Bus Last Bus Fare
Kajang to Kangar Select Date
Terminal Shah Alam to Kangar Select Date
Terminal Shah Alam to Kuala Perlis Select Date
Kajang to Kuala Perlis Select Date
Kedah to Malacca First Bus Last Bus Fare
Alor Setar to Melaka Sentral Select Date
Changlun to Melaka Sentral Select Date
Jitra to Melaka Sentral Select Date
Kedah to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Jitra to Hentian Duta Select Date
Kota Sarang Semut to Hentian Duta Select Date
Guar Chempedak to Hentian Duta Select Date
Pendang to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Alor Setar to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Gurun to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Changlun to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Jitra to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kota Sarang Semut to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Guar Chempedak to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Pendang to Hentian Duta Select Date
Alor Setar to Hentian Duta Select Date
Gurun to Hentian Duta Select Date
Changlun to Hentian Duta Select Date
Kedah to Penang First Bus Last Bus Fare
Alor Setar to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Kedah to Selangor First Bus Last Bus Fare
Alor Setar to Terminal Shah Alam Select Date
Jitra to Terminal Shah Alam Select Date
Changlun to Terminal Shah Alam Select Date
Pendang to Kajang Select Date
Guar Chempedak to Kajang Select Date
Alor Setar to Kajang Select Date
Gurun to Kajang Select Date
Changlun to Kajang Select Date
Jitra to Kajang Select Date
Kota Sarang Semut to Kajang Select Date
Kedah to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Alor Setar to Seremban Select Date
Changlun to Seremban Select Date
Jitra to Seremban Select Date
Negeri Sembilan to Penang First Bus Last Bus Fare
Seremban to Penang Sentral (Butterworth) Select Date
Negeri Sembilan to Kedah First Bus Last Bus Fare
Seremban to Jitra Select Date
Seremban to Changlun Select Date
Seremban to Alor Setar Select Date
Negeri Sembilan to Perlis First Bus Last Bus Fare
Seremban to Kangar Select Date
Seremban to Kuala Perlis Select Date
Perlis to Malacca First Bus Last Bus Fare
Kuala Perlis to Melaka Sentral Select Date
Kangar to Melaka Sentral Select Date
Perlis to Kuala Lumpur First Bus Last Bus Fare
Kuala Perlis to Hentian Duta Select Date
Kangar to Hentian Duta Select Date
Kuala Perlis to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Kangar to TBS (Terminal Bersepadu Selatan) Select Date
Perlis to Selangor First Bus Last Bus Fare
Kuala Perlis to Terminal Shah Alam Select Date
Kangar to Terminal Shah Alam Select Date
Kuala Perlis to Kajang Select Date
Kangar to Kajang Select Date
Perlis to Negeri Sembilan First Bus Last Bus Fare
Kuala Perlis to Seremban Select Date
Kangar to Seremban Select Date
* Hanya 0.01% harga perjalanan yang tinggi sedikit daripada kaunter ** Hanya boleh digunakan untuk transaksi tanpa menggunakan kod diskaun dan perjalanan yang ditawarkan oleh syarikat-syarikat tertentu. *** Untuk perjalanan yang tertentu sahaja, diskaun telah dimasuk dalam harga tiket (harga lebih rendah daripada kaunter bas). * Gambar Bas adalah untuk rujukan sahaja. * Masa perjalanan hanya jangkaan masa sahaja.