Loading...
บาชอร์ค- ฮาร์. เซริซิ่ง, เกอรันตัน, มาเลเซีย
Mersing Jetty (Gateway to Tioman), ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย
15 October 2019, Tue
Mersing Jetty (Gateway to Tioman), ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย
บาชอร์ค- ฮาร์. เซริซิ่ง, เกอรันตัน, มาเลเซีย
16 October 2019, Wed
บาชอร์ค- ฮาร์. เซริซิ่ง, เกอรันตัน, มาเลเซีย to Mersing Jetty (Gateway to Tioman), ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
517 KM
Average Travelling Time:
08h54m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
58
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ