Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 T&C apply , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. T&C apply

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย to ภูเก็ต, ประเทศไทย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Bus Express 06:40:00 20:30:00 14h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 637.00
Phuket Travel 17:40:00 17:40:00 14h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat THB 991.00
กรุงเทพฯ, ประเทศไทย to ภูเก็ต, ประเทศไทย Trip Information
Distance:
859 KM
Average Travelling Time:
15h53m
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
187
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ