Loading...
ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย
มะละกา, มาเลเซีย
09 April 2020, Thu
มะละกา, มาเลเซีย
ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย
10 April 2020, Fri

ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย to มะละกา, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
YK HEE ENTEPRISE 23:05:00 23:35:00 07h07m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat MYR 45.00
ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย to มะละกา, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
490 KM
Average Travelling Time:
07h12m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
27
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ