Loading...
ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย
เปรัค, มาเลเซีย
16 December 2019, Mon
เปรัค, มาเลเซีย
ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย
17 December 2019, Tue

ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย to เปรัค, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
YK HEE ENTEPRISE 10:50:00 18:20:00 02h00m S M T W T F S MYR 24.00
ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย to เปรัค, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
143 KM
Average Travelling Time:
02h10m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
40
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ