Loading...
ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย
ภูเก็ต, ประเทศไทย
26 January 2020, Sun
ภูเก็ต, ประเทศไทย
ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย
27 January 2020, Mon

ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย to ภูเก็ต, ประเทศไทย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
PENANG BILLION STARS 05:45:00 09:20:00 11h07m S M T W T F S MYR 120.00
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ