Loading...
ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย
ประเทศไทย, ประเทศไทย
08 December 2019, Sun
ประเทศไทย, ประเทศไทย
ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย
09 December 2019, Mon

ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย to ประเทศไทย, ประเทศไทย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 06:00:00 09:00:00 02h22m S M T W T F S MYR 35.00
PENANG BILLION STARS 05:45:00 16:00:00 - S M T W T F S MYR 35.00
Persada(Taiping) 05:45:00 08:45:00 02h22m S M T W T F S MYR 40.00
Beh Travel & Tours 05:45:00 05:45:00 03h45m S M T W T F S MYR 40.00
ชัยเล็ง ปาร์ค - คาร์ลเทรค, ปีนัง, มาเลเซีย to ประเทศไทย, ประเทศไทย Trip Information
Distance:
1,361 KM
Average Travelling Time:
21h57m
Total Operator Brands:
4
Total Trips:
1005
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ