Loading...
ซิตี้พลาซ่า สิงคโปร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์
เชอมอร์, เปรัค, มาเลเซีย
17 October 2019, Thu
เชอมอร์, เปรัค, มาเลเซีย
ซิตี้พลาซ่า สิงคโปร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์
18 October 2019, Fri

ซิตี้พลาซ่า สิงคโปร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์ to เชอมอร์, เปรัค, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Golden Coach Express 08:30:00 08:30:00 08h08m S M T T F S SGD 33.00
Starmart Express 21:30:00 21:30:00 08h08m S M T W T F S SGD 38.00
ซิตี้พลาซ่า สิงคโปร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์ to เชอมอร์, เปรัค, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
579 KM
Average Travelling Time:
08h08m
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
53
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ