Loading...
ซิตี้พลาซ่า สิงคโปร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์
ทาพาร์, เปรัค, มาเลเซีย
29 January 2020, Wed
ทาพาร์, เปรัค, มาเลเซีย
ซิตี้พลาซ่า สิงคโปร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์
30 January 2020, Thu

ซิตี้พลาซ่า สิงคโปร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์ to ทาพาร์, เปรัค, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Golden Coach Express 08:20:00 08:30:00 07h07m S M T W T F S SGD 30.00
Starmart Express 21:30:00 21:30:00 07h07m S M T W T F S SGD 35.00
ซิตี้พลาซ่า สิงคโปร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์ to ทาพาร์, เปรัค, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
518 KM
Average Travelling Time:
07h07m
Total Operator Brands:
2
Total Trips:
56
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ