Loading...
Golden Mile Express Bus Terminal, สิงคโปร์, สิงคโปร์
ดาทารัน พาราวาน มะละกา เมกามอล์ล, มะละกา, มาเลเซีย
21 February 2020, Fri
ดาทารัน พาราวาน มะละกา เมกามอล์ล, มะละกา, มาเลเซีย
Golden Mile Express Bus Terminal, สิงคโปร์, สิงคโปร์
22 February 2020, Sat

Golden Mile Express Bus Terminal, สิงคโปร์, สิงคโปร์ to ดาทารัน พาราวาน มะละกา เมกามอล์ล, มะละกา, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 19:30:00 20:30:00 - F SGD 16.80
Golden Mile Express Bus Terminal, สิงคโปร์, สิงคโปร์ to ดาทารัน พาราวาน มะละกา เมกามอล์ล, มะละกา, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
15
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ