Loading...
โกลเด้นมายล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์
โรงแรม 7 0 7 มะละกา แอปเปิ้ล, มะละกา, มาเลเซีย
24 October 2019, Thu
โรงแรม 7 0 7 มะละกา แอปเปิ้ล, มะละกา, มาเลเซีย
โกลเด้นมายล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์
25 October 2019, Fri

โกลเด้นมายล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์ to โรงแรม 7 0 7 มะละกา แอปเปิ้ล, มะละกา, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
PSG CITYLINE 07:30:00 23:30:00 - F S SGD 15.00
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ