Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 T&C apply , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. T&C apply

กรีนวู๊ด, กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย to ปาเซอร์ มาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Perdana Express 22:00:00 22:00:00 08h44m Sun Mon Fri Sat RM 34.00
Naza Express 22:45:00 22:45:00 08h44m Mon Fri RM 35.00
MYXPRESS 10:00:00 22:00:00 08h44m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
Lienadia Ekspress 22:20:00 22:20:00 08h44m Thu Fri RM 35.20
Zaim Express 22:45:00 22:45:00 08h44m Sun Mon Tue Wed Fri Sat RM 47.00
กรีนวู๊ด, กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย to ปาเซอร์ มาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
430 KM
Average Travelling Time:
08h44m
Total Operator Brands:
5
Total Trips:
85
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ