Loading...
กัว มูซาง, เกอรันตัน, มาเลเซีย
นิไล, เนอเกอรี แซมบิแรน, มาเลเซีย
19 August 2019, Mon
นิไล, เนอเกอรี แซมบิแรน, มาเลเซีย
กัว มูซาง, เกอรันตัน, มาเลเซีย
20 August 2019, Tue

กัว มูซาง, เกอรันตัน, มาเลเซีย to นิไล, เนอเกอรี แซมบิแรน, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
NAF TOURS 01:00:00 01:00:00 05h39m M MYR 51.00
กัว มูซาง, เกอรันตัน, มาเลเซีย to นิไล, เนอเกอรี แซมบิแรน, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
296 KM
Average Travelling Time:
05h39m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
1
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ