Loading...
อิโปว์, เปรัค, มาเลเซีย
เตรุค อินตาล, เปรัค, มาเลเซีย
08 December 2019, Sun
เตรุค อินตาล, เปรัค, มาเลเซีย
อิโปว์, เปรัค, มาเลเซีย
09 December 2019, Mon

อิโปว์, เปรัค, มาเลเซีย to เตรุค อินตาล, เปรัค, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Transnasional 11:15:00 11:15:00 01h55m S F S MYR 9.00
Starmart Express 09:30:00 18:31:00 01h55m S M T W T F S MYR 10.00
Perak Transit 08:30:00 20:00:00 01h55m S M T W T F S MYR 11.00
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ