Loading...

อิโปว์, เปรัค, มาเลเซีย to ตรังกานู, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Perdana Express 10:30:00 22:00:00 06h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Queen Express 10:30:00 22:30:00 06h36m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 47.50
Nini Express 20:15:00 20:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 54.00
S. P. Bumi 08:30:00 22:00:00 06h52m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 61.40
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ