Loading...
อิโปว์ อมันจายา, เปรัค, มาเลเซีย
คลาง, เซรังกอร์, มาเลเซีย
18 June 2019, Tue
คลาง, เซรังกอร์, มาเลเซีย
อิโปว์ อมันจายา, เปรัค, มาเลเซีย
19 June 2019, Wed

อิโปว์ อมันจายา, เปรัค, มาเลเซีย to คลาง, เซรังกอร์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
G12 Amanjaya 22:30:00 22:30:00 03h05m S F S MYR 28.00
อิโปว์ อมันจายา, เปรัค, มาเลเซีย to คลาง, เซรังกอร์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
222 KM
Average Travelling Time:
03h05m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
7
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ