Loading...
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), เปรัค, มาเลเซีย
กัวลา เบซุต, ตรังกานู, มาเลเซีย
13 November 2019, Wed
กัวลา เบซุต, ตรังกานู, มาเลเซีย
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), เปรัค, มาเลเซีย
14 November 2019, Thu
Terminal Meru Raya (Ipoh Amanjaya), เปรัค, มาเลเซีย to กัวลา เบซุต, ตรังกานู, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
347 KM
Average Travelling Time:
06h56m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
153
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ