Loading...
อิโปว์ - จลัน เบนดาฮารา, เปรัค, มาเลเซีย
ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย
23 July 2019, Tue
ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย
อิโปว์ - จลัน เบนดาฮารา, เปรัค, มาเลเซีย
24 July 2019, Wed

อิโปว์ - จลัน เบนดาฮารา, เปรัค, มาเลเซีย to ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sri Maju Group 09:30:00 21:30:00 07h22m S M T W T F S MYR 70.00
อิโปว์ - จลัน เบนดาฮารา, เปรัค, มาเลเซีย to ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
534 KM
Average Travelling Time:
07h20m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
75
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ