Loading...
เจงการ์, ปาหัง, มาเลเซีย
ชางลุง, เกดาห์, มาเลเซีย
17 September 2019, Tue
ชางลุง, เกดาห์, มาเลเซีย
เจงการ์, ปาหัง, มาเลเซีย
18 September 2019, Wed
เจงการ์, ปาหัง, มาเลเซีย to ชางลุง, เกดาห์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
616 KM
Average Travelling Time:
08h59m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
29
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ