Loading...
เจอแตร์ (เจอร์ตรี), ตรังกานู, มาเลเซีย
เปรัค, มาเลเซีย
15 December 2019, Sun
เปรัค, มาเลเซีย
เจอแตร์ (เจอร์ตรี), ตรังกานู, มาเลเซีย
16 December 2019, Mon

เจอแตร์ (เจอร์ตรี), ตรังกานู, มาเลเซีย to เปรัค, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Nini Express 23:15:00 23:15:00 06h25m W T MYR 44.00
เจอแตร์ (เจอร์ตรี), ตรังกานู, มาเลเซีย to เปรัค, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
-
Average Travelling Time:
-
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
965
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ