Loading...
คะจัง, เซรังกอร์, มาเลเซีย
โกลเด้นมายล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์
23 October 2019, Wed
โกลเด้นมายล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์
คะจัง, เซรังกอร์, มาเลเซีย
24 October 2019, Thu

คะจัง, เซรังกอร์, มาเลเซีย to โกลเด้นมายล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์ Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Sri Maju Group 12:30:00 12:30:00 04h53m S M T W T F MYR 45.00
คะจัง, เซรังกอร์, มาเลเซีย to โกลเด้นมายล์ทาวเวอร์, สิงคโปร์, สิงคโปร์ Trip Information
Distance:
341 KM
Average Travelling Time:
04h53m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
16
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ