Loading...
เกอแตระ, เกอรันตัน, มาเลเซีย
ปุตราจายา เซนทรัล, เซรังกอร์, มาเลเซีย
19 November 2019, Tue
ปุตราจายา เซนทรัล, เซรังกอร์, มาเลเซีย
เกอแตระ, เกอรันตัน, มาเลเซีย
20 November 2019, Wed

เกอแตระ, เกอรันตัน, มาเลเซีย to ปุตราจายา เซนทรัล, เซรังกอร์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Naza Express 10:15:00 22:15:00 08h33m S W T S MYR 49.50
เกอแตระ, เกอรันตัน, มาเลเซีย to ปุตราจายา เซนทรัล, เซรังกอร์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
446 KM
Average Travelling Time:
08h33m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
455
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ