Loading...

คลาง, เซรังกอร์, มาเลเซีย to กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Billion Stars 08:00:00 23:30:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 5.00
Sri Theven Travel & Tours 10:15:00 20:20:00 00h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 5.00
Starmart Express 08:30:00 15:45:00 00h55m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 10.00
MB Sooria Sathian Resources 03:15:00 16:30:00 00h28m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 15.00
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ