Loading...
คลาง, เซรังกอร์, มาเลเซีย
มะชัง, เกอรันตัน, มาเลเซีย
20 October 2019, Sun
มะชัง, เกอรันตัน, มาเลเซีย
คลาง, เซรังกอร์, มาเลเซีย
21 October 2019, Mon

คลาง, เซรังกอร์, มาเลเซีย to มะชัง, เกอรันตัน, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
AZ LINER 21:00:00 21:00:00 08h32m F MYR 60.00
คลาง, เซรังกอร์, มาเลเซีย to มะชัง, เกอรันตัน, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
434 KM
Average Travelling Time:
08h32m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
1
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ