Loading...
KL Airport Area, มาเลเซีย
บันดาร์ เปอนาวาร์, ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย
07 April 2020, Tue
บันดาร์ เปอนาวาร์, ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย
KL Airport Area, มาเลเซีย
08 April 2020, Wed
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ