Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 T&C apply , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. T&C apply

KL Airport Area, มาเลเซีย to เปรัค, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Starmart Express 08:30:00 23:00:00 - Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 40.00
YOYO EXPRESS 13:40:00 22:00:00 03h30m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 45.00
Star Coach Express 14:30:00 18:45:00 02h43m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.00
KL Airport Area, มาเลเซีย to เปรัค, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
246 KM
Average Travelling Time:
03h24m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
4489
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ