Loading...
โค๊ะ ลานาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย
ปุตราจายา เซนทรัล, เซรังกอร์, มาเลเซีย
15 December 2019, Sun
ปุตราจายา เซนทรัล, เซรังกอร์, มาเลเซีย
โค๊ะ ลานาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย
16 December 2019, Mon

โค๊ะ ลานาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย to ปุตราจายา เซนทรัล, เซรังกอร์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Naza Express 10:15:00 22:30:00 08h24m S M T W T S MYR 49.50
โค๊ะ ลานาส, เกอรันตัน, มาเลเซีย to ปุตราจายา เซนทรัล, เซรังกอร์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
442 KM
Average Travelling Time:
08h24m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
429
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ