Loading...
Kovan MRT, สิงคโปร์, สิงคโปร์
เอวาน่า เกนติ้ง รีสอร์ต, เกนติ้ง ไฮแลนด์, มาเลเซีย
14 November 2019, Thu
เอวาน่า เกนติ้ง รีสอร์ต, เกนติ้ง ไฮแลนด์, มาเลเซีย
Kovan MRT, สิงคโปร์, สิงคโปร์
15 November 2019, Fri
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ