Loading...
เมืองกระบี่, กระบี่, ประเทศไทย
สกรูได, ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย
30 March 2020, Mon
สกรูได, ยะโฮห์ บารูห์, มาเลเซีย
เมืองกระบี่, กระบี่, ประเทศไทย
31 March 2020, Tue
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ