Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 T&C apply , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. T&C apply

กัวลา เบซุต, ตรังกานู, มาเลเซีย to คะจัง, เซรังกอร์, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
Queen Express 09:00:00 20:30:00 08h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 34.00
Sani Express 09:00:00 20:30:00 08h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
MYXPRESS 08:30:00 20:30:00 08h11m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 35.00
กัวลา เบซุต, ตรังกานู, มาเลเซีย to คะจัง, เซรังกอร์, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
554 KM
Average Travelling Time:
08h11m
Total Operator Brands:
3
Total Trips:
89
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ