Loading...
กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย
หาดใหญ่, สงขลา, ประเทศไทย
29 May 2020, Fri
Alisan Golden Coach Notice: Due to the Restriction of Movement enforced by Malaysia government effective 18 March 2020 until 31 March 2020, all bus route to Danok and Hatyai will stopped at border Malaysia ie Imigration Bukit Kayu Hitam
หาดใหญ่, สงขลา, ประเทศไทย
กัวลาร์ลัมเปอร์, มาเลเซีย
30 May 2020, Sat
Alisan Golden Coach Notice: Return trip from Hatyai to Kuala Lumpur, we will arrange van transfer from Hatyai to border for departure at Bukit Kayu Hitam.
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ