Loading...
× New User 41% off use code NEW2021 T&C apply , Existing User 28% off use code EB2021 for bus tickets. T&C apply

กัวลา เตอรังกานู, ตรังกานู, มาเลเซีย to ซุนไก นิบง, ปีนัง, มาเลเซีย Bus Schedule & Fare

Bus Operator First Bus Last Bus Duration Departure Day Fare Start From
S. P. Bumi 09:00:00 21:30:00 08h57m Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat RM 50.60
กัวลา เตอรังกานู, ตรังกานู, มาเลเซีย to ซุนไก นิบง, ปีนัง, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
433 KM
Average Travelling Time:
08h57m
Total Operator Brands:
1
Total Trips:
28
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ