Loading...
กัวลา เตอรังกานู, ตรังกานู, มาเลเซีย
เทอมินัล โคตา บาหรู, เกอรันตัน, มาเลเซีย
22 January 2020, Wed
เทอมินัล โคตา บาหรู, เกอรันตัน, มาเลเซีย
กัวลา เตอรังกานู, ตรังกานู, มาเลเซีย
23 January 2020, Thu
กัวลา เตอรังกานู, ตรังกานู, มาเลเซีย to เทอมินัล โคตา บาหรู, เกอรันตัน, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
163 KM
Average Travelling Time:
03h42m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
227
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ