Loading...
Laloh, เกอรันตัน, มาเลเซีย
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
27 January 2020, Mon
เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย
Laloh, เกอรันตัน, มาเลเซีย
28 January 2020, Tue
Laloh, เกอรันตัน, มาเลเซีย to เมละกา เซนทรัล, มะละกา, มาเลเซีย Trip Information
Distance:
616 KM
Average Travelling Time:
11h12m
Total Operator Brands:
0
Total Trips:
84
ราคาต่างจากซื้อตรงที่เค้าท์เตอร์จำหน่ายเพียงแค่ 0.01%เท่านั้น ใช้ได้กับการซื้อที่ไม่ได้ใช้ส่วนลดหรือโปรโมชั่นของบริษัทเดินรถเท่านั้น ใช้้ได้สำหรับบางทริปเท่านั้น ส่วนลดต่างๆได้รวมไปในราคาตั๋วเรียบร้อยแล้ว รูปภาพรถประจำทางเพื่อใช้ในการอ้างอิงเท่านั้น. * ระยะเวลาเดินทางเป็นเพียงตัวเลขโดยประมาณ